Onderwysers

Copyright © 2012 heyManie.co.za. Designed by Memory Creator

Manie is 'n innoverende leier wat in staat is om mense wat saam met hom werk te inspireer met "out of the box" idees en passievolle visie.


Hy begelei jongmense deur alles wat vir hulle belangrik is en Sy styl daag hulle uit om hul eie identiteit en doel te vind - en hy doen dit deur die krag van humor!


Sy passie vir die lewe en onbeperkte energie maak hom 'n verfrissende bydrae tot enige span en waardevolle bate met 'n aansteeklike optimistiese uitkyk op die lewe.


In die afgelope byna 20jaar is Manie geslyp tot unieke vaardighede en 'n buitegewone talent as spreker om primêr met die nuwe generasie te kommunikeer en hulle aan te spoor.  Hy doen dit deur te mentor en te inspireer in persoonlike of span-/groepsverband, en lei jongmense om doelgerig en kragdadig hulle sterkpunte en individuele potensiaal te ontdek.


Meer oor Manie…

Wie is heyManie?


“Ek glo dat dit van uiterste noodsaaklikheid is om in die jongmense van vandag in te bou met opleiding, rigtinggewing en ondersteuning. Sodoende help ons nie net met die opheffing van vandag se leiers nie, maar ook met die van môre. Dit bly 'n voorreg om saam met ouers, onderwysers en gemeenskap hande te vat in die opheffing en uitbouing van ons jong leiers.” - Manie


HeyManie is hier vir alle jongmense en almal wat ‘n hart het vir ons jongmense. Hier kan ons saam lag, saam huil en alles tussen-in terwyl ons leer om te leef - en dit ten volle!

Getuienisse

Besprekings

Jy kan Manie Botha bespreek vir ‘n diens, jeugweek of kamp

“Benewens Manie se sterk motiverende geaardheid, is hy ook ‘n inspirasie vir almal rondom hom.  Hy is begaafd met buitengewone menseverhoudinge en ‘n aangename persoonlikheid.  Manie Botha is ‘n jeugprediker van formaat, en ‘n motiveringspreker en projekleier met ‘n ongelooflike passie vir die jeug en ‘n verantwoordelikheid teenoor sy Skepper.”


Mnr A J Latsky ( Skoolhoof, Oakdale Sekondêre Skool, Riversdal)

Besprekings

“Manie is een van die beste sprekers wat ek ken.  Die wyse waarop hy teologie en praktyk bymekaar bring het nog nooit gefaal om my te beindruk nie.”


Dr Koos Uys (Frankfort Gemeente)