Onderwysers

Copyright © 2012 heyManie.co.za. Designed by Memory Creator

Manie Botha


Manie is 'n innoverende leier wat in staat is om mense wat saam met hom werk te inspireer met "out of the box" idees en passievolle visie.


Hy begelei jongmense deur alles wat vir hulle belangrik is en Sy styl daag hulle uit om hul eie identiteit en doel te vind - en hy doen dit deur die krag van humor!


Sy passie vir die lewe en onbeperkte energie maak hom 'n verfrissende bydrae tot enige span en waardevolle bate met 'n aansteeklike optimistiese uitkyk op die lewe.


In die afgelope byna 20jaar is Manie geslyp tot unieke vaardighede en 'n buitegewone talent as spreker om primêr met die nuwe generasie te kommunikeer en hulle aan te spoor.  Hy doen dit deur te mentor en te inspireer in persoonlike of span-/groepsverband, en lei jongmense om doelgerig en kragdadig hulle sterkpunte en individuele potensiaal te ontdek.


Manie is beskikbaar vir: Gesprekke, spesiale projekte, feeste, jeugweke (in samewerking met ander gemeentes en/of VCSV), opleiding van jeugleiers en toekomstige leierskorps, motivering en inspirering vir ouers. Spanbou-sessies PLUS opleiding en motivering van kinder- en jeugmentors. Jeugdienste en - reekse. Gesprekke met ouers en kerkraad/gemeenteraads-lede. Jeugweke en spesiale uitreik-projekte.


MANIE KONSENTREER ONDER ANDERE OP DIE VOLGENDE TEMAS TYDENS SY GESPREKKE, PRAATJIES EN OPTREDES: 


JONGMENSE EN JONG VOLWASSENES

Net JY kan die verskil maak!

Nou praat jy!
A mess into a Message

Die beste JY!

Perspektief brille

Voorspel die toekoms!
Vaderlose generasie.

En vele meer... 

ONDERWYSERS

Roeping

Tyd en prioriteite 
Wie pak jou "parachute/valskerm"?

Dinamika



OUERS

"All about YOU"
Crossing the gap.

Nou praat jy! (ouers)



Wat Mense Sê

Manie is ‘n begaafde individu wat maklik vriende maak en die guns van sy gelykes geniet.  Hy het buitengewone talente as  spreker en prediker, sowel as in ander arenas van kommunikasie.  Manie straal ‘n liefde uit vir mense en daar is geen einde aan wat hy sal doen omtrent dinge wat hom na aan die hart lê nie, terwyl hy die ekstra myl loop en persoonlike tyd opoffer in sy verbintenis om dit te laat gebeur.” 


Dr Johan Geyser (Kulturele Argitek, Mosaiek Gemeente)

“Geen jong persoon sal onaangeraak wees nadat hy/sy na Manie geluister het nie.  Hy het ‘n verfrissende, positiewe en inspirerende benadering en individue sowel as groepe word positief beinvloed deur sy hedendaagse en huidige aanbiedings.  Hy is sonder twyfel ‘n langtermyn inspirasie vir enigeen wat bevoorreg genoeg is om sy aanbiedings te beleef.  Hy MAAK ‘n verskil!”


Mnr Johan Volsteedt (Skoolhoof, Grey Kollege, Bloemfontein)

“Manie is een van die beste sprekers wat ek ken.  Die wyse waarop hy teologie en praktyk bymekaar bring het nog nooit gefaal om my te beindruk nie.”


Dr Koos Uys (Frankfort Gemeente)


Listen to audio CAPTCHA